Krok

Operacja
System liczbowy
Iloczyn
×
Iloraz
System liczbowy
Dzielna
/
Dzielnik
System liczbowy źródłowy
Liczba
System liczbowy docelowy
×
() =
× + =
+ =
()10
:
reszta
() = ()
Dodaj krok