Witaj w świecie matematyki i informatyki
 • Wstęp

  Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że matematyka otacza nas codziennie.
  Dla większości wzory wyuczone w szkole to po prostu puste regułki.
  - "Do czego mogą przydać się funkcje czy ich przekształcenia na układzie współrzędnych?" – pytają, wzruszając ramionami.
  W mojej pracy postaram się udowodnić, że wszystkie te gałęzie matematyki mają praktyczne zastosowanie, że dotyczą one Twojego życia częściej niż Ci się wydaje. Pokażę Ci, że matematyka może mieć zastosowanie praktyczne, tam gdzie się tego nie spodziewasz, a ponadto wyjaśnię Ci jak to działa.

  W mojej pracy opowiem Ci o technice obróbki cyfrowego obrazu – interpolacji biliniowej. Tak naprawdę masz z nią do czynienia na co dzień – przeglądając zdjęcia, portale internetowe czy nawet grając w gry... Ale cóż to takiego ta interpolacja biliniowa?
  Zanim to wyjaśnię przybliżę Ci koncepcję samej interpolacji.

 • Koncepcja

  Interpolacja w matematyce pomaga w oszacowaniu nowej wartości pomiędzy wartościami, które już znamy.
  Zobaczmy to na przykładzie. Chcemy dowiedzieć się jaka była temperatura na dworze, w południe, jeśli wiemy, że o 800 było 20oC, a wieczorem o 1800 było 28oC

  Dzięki interpolacji jesteśmy w stanie oszacować nieznaną nam wartość (zielony punkt)  na podstawie danych,
  które już znamy (czerwone punkty). • Oczywiście im więcej posiadamy danych (czerwonych punktów) tym dokładniej jesteśmy w stanie oszacować szukaną wartość. Aby oszacować wartość temperatury o danej godzinie musimy wyprowadzić wzór funkcji, do której należą wszystkie czerwone punkty.

  Bitmapa

  Każdy obraz wyświetlany na ekranie Twojego monitora składa się z małych punkcików zwanych pikselami.
  Każdy piksel ma określony kolor, na który składają się trzy podstawowe kolory – czerwony, zielony i niebieski (RGB).
  Można to zobrazować podobnie jak temperaturę za pomocą układu współrzędnych:

 • Czyli obraz to tak naprawdę zbiór bardzo małych punktów (pikseli) o ściśle określonym kolorze. Kiedy znacznie powiększymy jakieś zdjęcie to możemy zaobserwować te piksele:


  Jak widzisz, przy powiększaniu obrazka, bez użycia interpolacji biliniowej dają się dostrzec coraz wyraźniejsze piksele.
  Hmmm… Zobaczmy w jaki sposób komputery powiększają obraz.


 • Brak algorytmów interpolacji

  Aby zrozumieć jak komputery powiększają obraz musimy zacząć od rzeczy najprostszych. Zrezygnujmy z dużych obrazków i algorytmów. Zobacz co się stanie kiedy komputer powiększy bardzo mały, bo 4-pikselowy obraz 2,5-raza bez użycia żadnego algorytmu interpolacji:


 • Znane piksele zostały przesunięte na odpowiednią pozycję, zgodnie ze skalą, ale po między tymi pikselami powstały dziury - czarne piksele. Nie używając żadnego algorytmu interpolacji nie wiadomo jakie kolory powinny mieć piksele w przestrzeniach między znanymi nam pikselami. Obrazek powiększony 4-krotnie wyglądałby zatem tak:

 • Znowu znane piksele zostały przesunięte na odpowiednie miejsca, ale między nimi powstały dziury. Dziury te zostały zaznaczone kolorem czarnym, ale jest to tylko kolor umowny, gdyż tak na prawdę nie wiadomo jaki powinny mieć kolor. Wniosek jest prosty - należy ustalić, używając odpowiedniego algorytmu, jakie kolory powinny mieć czarne/nieznane piksele między znanymi pikselami. Użyjmy do tego celu najprostszego rodzaju interpolacji - najbliższego sąsiada (ang. Nearest neighbour).


  Interpolacja metodą najbliższego sąsiada

  Tak jak to bywa w algorytmach trzeba ustalić pewien przepis, który ustalałby zasady dobierania kolorów do sąsiednich pikseli:

  1. Znajdujemy piksel należący do przestrzeni między znanymi pikselami, czyli tzw. czarny piksel.
  2. Szukamy najbliższego znanego piksela.
  3. Kopiujemy kolor znanego piksela do nieznanego (czarnego).

  Wyjątkowe sytuacje:
  - W przypadku, gdy czarny piksel znajduje się w takiej samej odległości między dwoma znanymi pikselami w poziomie to kopiujemy kolor prawego.
  - W przypadku, gdy czarny piksel znajduje się w takiej samej odległości między dwoma znanymi pikselami w pionie to kopiujemy kolor dolnego.
 • Dzięki temu prostemu i szybkiemu algorytmowi otrzymujemy taki obraz:


  Obraz po zastosowaniu interpolacji tego rodzaju wygląda już zdecydowanie lepiej, ale do ideału mu jeszcze daleko. Kopiowanie pobliskich pikseli powoduje powstawanie bloków pikseli o tym samym kolorze.

  A może by tak posunąć się jeszcze dalej? Zamiast kopiować wartość piksela, oszacujmy nowe wartości pomiędzy sąsiadami. Pamiętasz przykład z temperaturą? Użyjmy tego sposobu w grafice komputerowej.
 • Interpolacja biliniowa

  "W grafice komputerowej to proces mający na celu utworzenie nowego, wcześniej nieistniejącego piksela na podstawie pikseli sąsiadujących z pikselem tworzonym tak, aby był on jak najlepiej dopasowany optycznie do przetwarzanego obrazu."
  Wikipedia

  Polega to na tej samej zasadzie co oszacowywanie temperatury kilka stron wcześniej, z tą różnicą, że teraz nie będziemy szukać wartości temperatury, ale koloru. To całkiem proste.
  Najpierw należy przeprowadzić interpolację liniową wzdłuż osi OX, czyli wyznaczyć R2 między punktami Q12 do Q22 oraz R1 między punktami Q11 do Q21.
  Po czym jeszcze raz przeprowadzić interpolację liniową, tym razem wzdłuż osi OY, czyli między punktami R1 i R2 otrzymując w ten sposób punkt P, który posiada teraz wartość idealnie komponującą się z punktami Q12, Q22, Q11 i Q21

 • Poniżej widzimy 4 niebieskie słupki, o różnych wysokościach (wartościach). Wysokość zielonego słupka została oszacowana za pomocą interpolacji biliniowej. Bez względu na jego położenie między czterema, niebieskimi słupkami, zawsze będzie on mógł osiągnąć taką wysokość, aby być w doskonałej relacji z innymi słupkami.

  Tak jak wspomniałem na początku, każdy piksel ma ściśle określony kolor na, który składają się 3 podstawowe barwy – czerwony zielony i niebieski (RGB). To w jakiej proporcji je zmieszamy, ma wpływ na kolor wypadkowy piksela.

  Potraktujmy słupki jak piksele, a ich wysokości jak nasycenie kolorom. Każda wysokość słupka to inny kolor. Znajdźmy brakujące piksele za pomocą interpolacji biliniowej.

 • Widzisz? Już nie ma dużych bloków pikseli o tym samym kolorze. Teraz przejścia między znanymi pikselami są znacznie łagodniejsze. Przeanalizujmy jak zostało to zrobione. W układzie współrzędnych oś OX wyraża kolejne piksele. Oś OY wyraża ilość danej barwy w pojedynczym pikselu.

 • Piksel Q12 składa się z mieszanki kolorów RGB (ang. Red Green Blue), które nanosimy na układ współrzędnych jako 3 punkty: Q12.R, Q12.G, Q12.B
  Analogicznie postępujemy z pikselem Q22
  Teraz należy wyznaczyć wzór funkcji liniowej dla każdego koloru. Utwórzmy go najpierw dla koloru czerwonego:


 • Analogicznie postępujemy dla pozostałych kolorów. Dzięki tym wzorom możemy obliczyć wartość (y) danego koloru dla danego piksela (x) znajdującego się pomiędzy Q12.X  a Q22.X. Obliczając dla tego samego x różne wartości kolorów możemy określić wypadkowy kolor piksel Rx
  Dla przykładu piksel R1 składa się z 3 kolorów: R1.R, R1.G, R1.B, które po „zmieszaniu” ze sobą dają kolor wypadkowy. Obliczając wszystkie kolory pikseli pomiędzy Q12  a Q22 otrzymujemy płynne przejście, zwane gradientem. Po obrobieniu całego obrazu tym algorytmem otrzymamy taki efekt:
 • Obraz powiększony za pomocą interpolacji biliniowej nie jest najostrzejszy, ale za to pozbywamy się poszarpanych brzegów i efektu „pikselozy”.
  Dla zainteresowanych programistów przygotowałem kody, które skalują obrazy za pomocą opisanych technik:

  Interpolacja biliniowa dla C++ Borland Builder:
  Graphics::TBitmap* __fastcall ResizeBilinear(Graphics::TBitmap *bmpin, int DestWidth, int DestHeight)
  {
   Graphics::TBitmap *bmpout=new Graphics::TBitmap();
   bmpout->Width=DestWidth; //nowa szerokosc
   bmpout->Height=DestHeight; //nowa wysokosc
   
   double p,q;
   int x,y,k,j;
   double px,py;
   double dx,dy;
   double kolor;
   int sx,sx2,sy;
   Byte c1,c2;
   double c_1,c_2;
   Byte *l1in,*l2in,*lout;
   int neww=DestWidth,
     newh=DestHeight,
     oldw=bmpin->Width,
     oldh=bmpin->Height;
  
   bmpin->PixelFormat=pf24bit;
   bmpout->PixelFormat=pf24bit;
  
   p=(double)neww/(double)oldw;
   q=(double)newh/(double)oldh;
  
   for(y=0;y<newh;y++)
   {
     py=(double)y/q;
     lout=(Byte*)bmpout->ScanLine[y];
     if(py>=oldh-1)
     {
      sy=oldh-2;
      dy=1;
     }
     else
     {
      sy=(int)(floor(py));
      dy=py-sy;
     }
     l1in=(Byte*)bmpin->ScanLine[(int)sy];
     l2in=(Byte*)bmpin->ScanLine[(int)sy+1];
     j=0;
     for(x=0;x<neww;x++)
     {
      px=(double)x/p;
      if(px>=oldw-1)
      {
       sx=oldw-2;
       dx=1;
      }
      else
      {
       sx=(int)(floor(px));
       dx=px-sx;
      }
      sx2=sx+1;
      sx+=sx<<1;
      sx2+=sx2<<1;
      for(k=0;k<3;k++)
      {
       c1=l1in[sx+k];
       c2=l1in[sx2+k];
       c_1=c1+dx*(c2-c1);
       c1=l2in[sx+k];
       c2=l2in[sx2+k];
       c_2=c1+dx*(c2-c1);
       kolor=c_1+dy*(c_2-c_1);
       lout[j]=(Byte)(floor(kolor));
       j++;
      }
     }
   }
   return bmpout;
  }
     
  Interpolacja biliniowa dla Delphi:
  procedure ResizeBilinear(Src: TBitmap; var Dest: TBitmap; DestWidth, DestHeight, SrcWidth, SrcHeight: integer);
  var
  	hScale, wScale: double;
  	f1, f2, f3, f4, f12, f34, fNew: TRGBTriple;
  	temp1, temp2, tempDst: PRGBTripleArray;
  	x, y: double;
  	x1, x2, y1, y2, i, j: integer;
  begin
  	Dest := TBitmap.Create;
  	Dest.PixelFormat := pf24Bit;
  	Dest.Width := DestWidth;
  	Dest.Height := DestHeight;
  	Src.PixelFormat := pf24Bit;
  	Src.Width := SrcWidth;
  	Src.Height := SrcHeight;
  	hScale := DestHeight / SrcHeight;
  	wScale := DestWidth / SrcWidth;
  	for i := 0 to DestHeight - 1 do
  	begin
  		 x := i / hScale;
  		 x1 := trunc(x);
  		 x2 := x1 + 1;
  		 if x2 > SrcHeight - 1 then x2 := SrcHeight - 1;
  		 temp1 := Src.ScanLine[x1];
  		 temp2 := Src.ScanLine[x2];
  		 tempDst := Dest.ScanLine[i];
  		 for j := 0 to DestWidth - 1 do
  		 begin
  			 y := j / wScale;
  			 y1 := trunc(y);
  			 y2 := y1 + 1;
  			 if y2 > SrcWidth - 1 then y2 := SrcWidth - 1;
  			 f1 := temp1^[y1];
  			 f2 := temp1^[y2];
  			 f3 := temp2^[y1];
  			 f4 := temp2^[y2];
  			 f12.rgbtRed := trunc(f1.rgbtRed + (y - y1) * (f2.rgbtRed - f1.rgbtRed));
  			 f12.rgbtGreen := trunc(f1.rgbtGreen + (y - y1) * (f2.rgbtGreen - f1.rgbtGreen));
  			 f12.rgbtBlue := trunc(f1.rgbtBlue + (y - y1) * (f2.rgbtBlue - f1.rgbtBlue));
  			 f34.rgbtRed := trunc(f3.rgbtRed + (y - y1) * (f4.rgbtRed - f3.rgbtRed));
  			 f34.rgbtGreen := trunc(f3.rgbtGreen + (y - y1) * (f4.rgbtGreen - f3.rgbtGreen));
  			 f34.rgbtBlue := trunc(f3.rgbtBlue + (y - y1) * (f4.rgbtBlue - f3.rgbtBlue));
  			 fNew.rgbtRed := trunc(f12.rgbtRed + (x - x1) * (f34.rgbtRed - f12.rgbtRed));
  			 fNew.rgbtGreen := trunc(f12.rgbtGreen + (x - x1) * (f34.rgbtGreen - f12.rgbtGreen));
  			 fNew.rgbtBlue := trunc(f12.rgbtBlue + (x - x1) * (f34.rgbtBlue - f12.rgbtBlue));
  			 tempDst^[j] := fNew;
  		 end;
  	end;
  end;
     
  Interpolacja metodą, najbliższego sąsiada dla Delphi:
  procedure ResizeNearestNeighbor(Src: TBitmap; var Dest: TBitmap; DestWidth, DestHeight, SrcWidth, SrcHeight: integer);
  var
  	hScale, wScale: double;
  	fNew: TRGBTriple;
  	tempSrc, tempDst: PRGBTripleArray;
  	x, y, i, j: integer;
  begin
  	Dest := TBitmap.Create;
  	Dest.PixelFormat := pf24Bit;
  	Dest.Width := DestWidth;
  	Dest.Height := DestHeight;
  	Src.PixelFormat := pf24Bit;
  	Src.Width := SrcWidth;
  	Src.Height := SrcHeight;
  	hScale := DestHeight / SrcHeight;
  	wScale := DestWidth / SrcWidth;
  	for i := 0 to DestHeight - 1 do
  	begin
  		x := round(i / hScale);
  		if x > SrcHeight - 1 then x := SrcHeight - 1;
  		tempSrc := Src.ScanLine[x];
  		tempDst := Dest.ScanLine[i];
  		for j := 0 to DestWidth - 1 do
  		begin
  			y := round(j / wScale);
  			if y > SrcWidth - 1 then y := SrcWidth - 1;
  			fNew := tempSrc^[y];
  			tempDst^[j] := fNew;
  		end;
  	end;
  end;
     
 • Zakończenie

  Teraz już wiesz, że bez matematyki nie można przeglądać zdjęć, czy nawet włączyć komputera… Cała dzisiejsza informatyka,  stoi na fundamencie liczb. To ona rządzi światem. Pamiętaj o tym kiedy następnym razem włączysz komputer ;)
  Dziękuję za uwagę.

  Damian Drygiel

  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

  Bibliografia: